• video
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท
  • ซื้อที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ราคา,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
แบรนด์,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
ผู้ผลิต,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
สภาวะตลาด,ที.พี.เอส
-H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี
บริษัท

ที.พี.เอส -H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี

ยี่ห้อ TOPPLA

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จีน

เวลาการส่งมอบ 10-15 วัน

ความสามารถในการจัดหา 500/เดือน

ขนาด: 1100*1100*2300มม.
น้ำหนัก : 98 กก.
ท่อน้ำ: ร้อนและเย็น
อุปกรณ์มาตรฐาน: กระจก, ลูกบิดประตู, ตะขอ, หัวฝักบัว, ตะแกรงระบายน้ำ, ชั้นวางของ
อุปกรณ์เสริม: พัดลมดูดอากาศ, ไฟพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องจ่ายสบู่
รับประกัน: 6 ปี

ที.พี.เอส -H02 ห้องอาบน้ำร้อนเย็นแบบพกพา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เอชดีพีอี


คลิกเพื่อดู วีอาร์

ที.พี.เอส -H02 ห้องน้ำพกพาครบชุดเป็นผิวสองชั้น อัพเกรดฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็นโดยเพิ่มเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ด้านนอก

ราวเหล็กมาตรฐานพร้อมวงแหวนของห้องน้ำพกพา ที.พี.เอส -H02 สำหรับยกขึ้น และเหล็กเส้นพาดผ่านหลังคาลงไปด้านล่าง นอกจากนี้ ห้องน้ำพกพายังมีวงแหวนขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้เลือก

ห้องน้ำพกพา ที.พี.เอส -H02 สามารถอัพเกรดเป็นชักโครกได้โดยเพิ่มโถสุขภัณฑ์แบบนั่งเซรามิกและสามารถติดบนรถพ่วงได้

ท็อปพลา ที.พี.เอส -H02 ห้องอาบน้ำฝักบัวแบบพกพาที่มีพื้นผิวที่สะดวกและตะขอแขวนเสื้อผ้า หน่วยเหล่านี้สามารถใช้ในสวน สนามหลังบ้าน ริมชายหาด ในชนบท หรือทุกที่ที่คุณต้องการเก็บเครื่องมือหรือสิ่งของอื่นๆ  ;

ห้องอาบน้ำแบบพกพา ที.พี.เอส -H02 ควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นที่ต้อนรับอย่างดีจากกิจกรรมกลางแจ้งและไซต์ก่อสร้าง

ทีพีเอส-H02  ;ห้องอาบน้ำแบบพกพา ติดตั้งง่าย ต้องใช้ไขควงและประแจเท่านั้น


Portable Hot and Cool Shower Room


แท็กสินค้า:
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right