• video
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ที.พี.ดับบลิว
-L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท

ที.พี.ดับบลิว -L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้

ยี่ห้อ TOPPLA

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จีน

เวลาการส่งมอบ 10-15 วัน

ความสามารถในการจัดหา 500/เดือน

ขนาด : 870x467x1200mm
ถังเก็บน้ำ : 130L
ถังบำบัดน้ำเสีย: 130L
น้ำหนัก : 31กก
อุปกรณ์มาตรฐาน: ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย
อุปกรณ์เสริมต่างๆ: เครื่องจ่าย กล่องกระดาษ
รับประกัน: 6 ปี
แอปพลิเคชัน:
สี่เหลี่ยม ถนนในเมือง งานแต่งงานกลางแจ้ง โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ สถานที่ก่อสร้าง ชายหาด งานกีฬา

ที.พี.ดับบลิว -L03 แท่นล้างมือแบบพกพาแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมล้อ 2 ผู้ใช้

คลิกเพื่อดู วีอาร์

แท่นล้างมือแบบพกพาสำหรับงานหนัก ท็อปพลา ที.พี.ดับบลิว -L03 สำหรับการใช้งาน 2 คนมีล้อที่ก้นถังเก็บขยะง่ายต่อการพกพา

ที.พี.ดับบลิว -L03 ขาตั้งคู่แบบตั้งอิสระอ่างล้างมือ  ;ฝาปิดถังน้ำสะอาดและน้ำเสียมีโซ่สแตนเลสป้องกันการสูญเสีย ปั้มเท้าไม่ต้องใช้มือสัมผัส

สถานีล้างมือเคลื่อนที่ ที.พี.ดับบลิว -L03 วาล์วถังบำบัดน้ำเสียและตัวเชื่อมต่อปั๊มเท้าเป็นโลหะแทนที่จะเป็นพลาสติกทนทานกว่าแบบอื่น

ก๊อกวาล์วบนถังขยะเพื่อเชื่อมต่อกับท่อแต่ละด้านสามารถวางอุปกรณ์เสริมสำหรับสบู่และเจลทำความสะอาดมือ

ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และเหมาะสำหรับสวนสาธารณะ งานกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่แสดงคอนเสิร์ต สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน หรือพื้นที่ใช้งานใดๆ ที่แหล่งน้ำจากท่อประปาขาดแคลน

No Touch Portable Hand Wash Station

ใบรับรองและสิทธิบัตรของเรา เราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและโซลูชันที่สร้างสรรค์และการใช้งานสำหรับลูกค้าของเรา

No Touch Portable Hand Wash Station

คลังสินค้าและวัสดุของเรา เราใช้วัสดุที่ทันสมัยและทนทานที่สุดเพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตผลของเรา


Portable Hand Wash Station with Wheels 2 Users

แท็กสินค้า:
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right