• video
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท
  • ซื้อทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ราคา,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้แบรนด์,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้ผู้ผลิต,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้สภาวะตลาด,ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้บริษัท

ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้

ยี่ห้อ TOPPLA

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จีน

เวลาการส่งมอบ 10-15 วัน

ความสามารถในการจัดหา 500/เดือน

ขนาด: 870x467x1200มม
ถังเก็บน้ำ: 130 ลิตร
ถังขยะ: 130 ลิตร
น้ำหนัก: 35กก
อุปกรณ์มาตรฐาน : ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย
อุปกรณ์เสริมต่างๆ: เครื่องจ่าย, กล่องกระดาษ
การรับประกัน: 6 ปี
แอปพลิเคชัน:
จัตุรัส ถนนในเมือง งานแต่งงานกลางแจ้ง โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ สถานที่ก่อสร้าง ชายหาด การแข่งขันกีฬา

ทีพีดับบลิว-L03 สถานีล้างมือแบบพกพา เลขที่ สัมผัส พร้อมล้อ 2 ผู้ใช้

คลิกเพื่อดูวีอาร์

สถานีล้างมือแบบพกพาสำหรับงานหนัก ท็อปปลา ทีพีดับบลิว-L03 สำหรับ 2 คน มีล้อที่ก้นถังขยะง่ายต่อการพกพา

ทีพีดับบลิว-L03 ขาตั้งคู่แบบตั้งอิสระอ่างล้างมือ ฝาปิดถังน้ำสะอาดและน้ำเสียมีโซ่สแตนเลสเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การทำงานของปั๊มเท้าไม่ต้องสัมผัสด้วยมือ

สถานีล้างมือแบบเคลื่อนที่ ทีพีดับบลิว-L03 วาล์วถังเก็บน้ำเสียและขั้วต่อปั๊มเท้าเป็นโลหะ แทนที่จะเป็นพลาสติก ทนทานกว่าชนิดอื่น

ก๊อกวาล์วบนถังขยะเพื่อเชื่อมต่อกับท่อ แต่ละด้านสามารถวางอุปกรณ์เสริมตู้จ่ายสบู่และเจลล้างมือได้

ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และเหมาะสำหรับสวนสาธารณะ กิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่จัดคอนเสิร์ต สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน หรือสาขาการใช้งานใดๆ ที่น้ำจากท่อประปาขาดแคลน

No Touch Portable Hand Wash Station

ใบรับรองและสิทธิบัตรของเราเราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและโซลูชั่นและการใช้งานที่สร้างสรรค์สำหรับลูกค้าของเรา

No Touch Portable Hand Wash Station

คลังสินค้าและวัสดุของเรา เราใช้วัสดุที่ซับซ้อนและทนทานที่สุดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลผลิตของเรา


Portable Hand Wash Station with Wheels 2 Users

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right